เมนูหลัก (Main)
หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐาน
วัสัยทัศน์ & พันธกิจ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
หนังสือราชการกรม
วิดีโอกิจกรรม(youtube)
ประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม อบต
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหาร/สภา
ผู้บริหาร
สภา อบต.
แผนป้องกันและปราบปรามกันทุจริต
พนักงานส่วนตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
เอกสารประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการขออนุญาตของส่วนโยธา
ขั้นตอนในการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน/บำรุงท้องที่/ป้าย
ภาษีโรงเรือนฯ/ภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีป้าย
แผนสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนป้องกันและปราบปรามกันทุจริต
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ/เอกสารให้ความรู้
คู่มือ/ระเบียบ
ควบคุมภายใน
คู่มือประชาชน อบต.บางกระสอบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนา อบต.บางกระสอบ
บริการ online
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
สำรวจพึงพอใจ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สายตรงผู้บริหาร
ร้องเรียน online
ราคาน้ำมัน ปตท.
อัตราแลกเปลี่ยน
หนังสือพิมพ์
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 (12 ภาพ)

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ พระบรมรูปทรงงาน สวนสุขภาพคลองลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ (10 ภาพ)

โครงการประชุมชี้แจงเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ 2562 (13 ภาพ)

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มแม่บ้าน ตำบลบางกระสอบ (15 ภาพ)

ท่านนายกวิรัตน์ ศิโรดม และท่านรองนายกภาวี ศิโรดม นำคณะเจ้าหน้าที่อบต.บางกระสอบ จัดโครงการเยาวชนต้นกล้าต้านยาเสพติด โดยพาเยาวชนร่วมทำกิจกรรม และให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด ในวันที่ 8 - 9 กันยายน 2561 ณ จังหวัดราชบุรี (16 ภาพ)

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ ลานคนเมืองนครเขื่อนขันธ์ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่ 12 สิงหาคม 2561 (11 ภาพ)

การมอบต้นไม้ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้กิจกรรมพลังอาสารักษ์คุ้งบางกะเจ้า ในวันที่ 11 สิงหาคม 2561 (4 ภาพ)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561 ณ ลานคนเมืองนครเขื่อนขันธ์ (12 ภาพ)

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561 (16 ภาพ)

กิจกรรมจิตอาสารักษ์คุ้งบางกะเจ้า ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 (18 ภาพ)

โครงการร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 (19 ภาพ)

ท่านนายกวิรัตน์ ศิโรดม และท่านกำนันบุญญาภา ศิโรดม นำคณะจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรทางน้ำและการเกษตร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำโดยคณะท่านนายอำเภอพระประแดง ,ปตท., ทหาร ฯ สำรวจพื้นที่ตำบลบางกระสอบเพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำ คุ้งบางกะเจ้า เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 และวันที่ 24 เมษายน 2561 (17 ภาพ)

อบต.บางกระสอบ ร่วมกับ อำเภอพระปรแดง และ ปตท. จัดกิจกรรม #พลังอาสารักษ์คุ้งบางกะเจ้า #เราทำความดีด้วยหัวใจ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 (13 ภาพ)

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ความสุขจากพ่อ...สู่แผ่นดิน 5 ธันวาคม 2560 (12 ภาพ)

อบต.บางกระสอบ ร่วมกับวัดบางกระสอบ จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ วัดบางกระสอบ (9 ภาพ)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ นำโดยนายกวิรัตน์ ศิโรดม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานสภาฯ สมาชิก อบต. ผู้นำชุมชน คณะครูโรงเรียนวัดบางกระสอบ และพสกนิกรชุมชนวัดและใกล้เคียง เข้าร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคตครบ ๑ ปี ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ วัดบางกระสอบ (14 ภาพ)

กระทรวงพลังงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ จัดกิจกรรมปลูกป่าโครงการ "การปลูกต้นไม้เพื่อพัฒนาพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้า" โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธาน ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ พื้นที่แปลงปลูกป่า 19 ไร่ ตำบลบางกระสอบ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ (11 ภาพ)

ภาพบรรยากาศเมื่อคืนวันที่ 12 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบร่วมกับอำเภอพระประแดง. ร่วมพิธีวางพานพุ่มเงินพุ่มทอง ที่สวนสุขภาพลัดโพธิ์ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ นำทีมโดยท่านวิรัตน์. ศิโรดม. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ. กำนันตำบลบางกระสอบ. ประธานสภา. ผู้นำชุมชนทุกภาคส่วน. ข้าราชการ. พนักงานตำบลบางกระสอบ (27 ภาพ)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบจัดกิจกรรมโครงการ "บางกระสอบรวมใจ ปลูกดาวเรือง" เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นำโดยนายวิรัตน์ ศิโรดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ กำนันตำบลบางกระสอบ ประธานสภา ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัต แพทย์ สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานและประชาชนตำบลบางกระสอบ (29 ภาพ)

มาร่วมกันปลูกต้นดาวเรือง 1000000 ต้น ณ วัดจากแดง เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 นำโดยท่านกำนันบุญญาภา ศิโรดมพร้อมด้วยท่านประธานสภา อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร แพทย์และชาวบ้านตำบลบางกระสอบ มีท่านนายอำเภอมาเยี่ยมและให้กำลังใจ (32 ภาพ)

นายวิรัตน์ ศิโรดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ พร้อมด้วยกำนัน ประธานสภา ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตกำนัน ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ ร่วมเป็นในพิธีปลูกดาวเรืองล้านต้น เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.๙ ในวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ วัดจากแดง (25 ภาพ)

นายวิรัตน์. ศิโรดม. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ. พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน. ผู้ช่วย. แพทย์. สารวัต. ข้าราชการ. พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ. เข้าร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. 65. พรรษา ร่วมกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ "รวมใจปลูกต้นกล้ายานาง" ในวันที่ 28. กรกฎาคม. 2560. (28 ภาพ)

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 นายวิรัตน์ ศิโรดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และคณะครูและนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระสอบร่วมกิจกรรมเข้าวัดเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดบางกระสอบ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ (25 ภาพ)

ทางอำเภอพระประแดงร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน กรกฎาคม 2560 (27 ภาพ)

อบต.บางกระสอบ ร่วมกับ อำเภอพระประแดง ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (18 ภาพ)

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบางกระสอบ ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณะสุข ตำบลบางกระสอบจัดโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560 ในวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560 (15 ภาพ)

รดน้ำดำหัวท่านนายกวิรัตน์ ศิโรดม และ ท่านกำนันบุญญาภา ศิโรดม นำทีมโดยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เนื่องในวันสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2560 (24 ภาพ)

มูลนิธิชัยพัฒนาและกรมป่าไม้สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ มาลงพื้นที่สำรวจโครงการก่อสร้างผนังคันกั้นน้ำของตำบลบางกระสอบ (8 ภาพ)

บางกระสอบยินดีตอนรับ....มา มา มาปั่นจักรยานที่บางกระสอบกันเถอะ.... (11 ภาพ)

อบต.บางกระสอบ ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรมโครงการบางกระสอบปอดเอเชีย (37 ภาพ)

กิจกรรมวันเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2560 (13 ภาพ)

งานกู้ชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ ปี 2559 (19 ภาพ)

นายวิรัตน์ ศิโรดม นายก อบต.บางกระสอบ นำทีมงานลงพื้นที่บริการประชาชน โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2559 (17 ภาพ)

นายวิรัตน์ ศิโรดม นายก อบต.บางกระสอบ นำคณะเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่น (25 ภาพ)

นายวิรัตน์ ศิโรดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ นำข้าราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย พนักงาน ลูกจ้าง เข้างานร่วมพิธีรวมพลังแห่งความภักดี ทำความดีเพื่อถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๙....ที่ลานพลเมืองริมแม่น้ำเจ้าพระยา อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ (13 ภาพ)

วันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ 2559 เนื่องด้วยวัดบางกระสอบ ได้จัดกิจกรรมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ร่วมกับ อบต. บางกระสอบ โดยมีท่านนายกวิรัตน์ ศิโรดม เป็นประธานในพิธี และร่วมจุดเทียนขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ถวายแด่พ่อหลวง ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 19.00 น. (28 ภาพ)

การประชุมประชาคมตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ ประจำปีงบประมาณ 2560 (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561 - 2564) (17 ภาพ)

อบต.บางกระสอบ นำโดยท่านนายกวิรัตน์ ศิโรดม ร่วมกับคณะครูโรงเรียนวัดบางกระสอบ พร้อมด้วยกำนันบุญญาภา ศิโรดม นำคณะข้าราชการ พนักงาน สมาชิก อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ตลอดจนประชาชนตำบลบางกระสอบ ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ณ วัดบางกระสอบ (19 ภาพ)

อบต.บางกระสอบ ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา เข้าตรวจสอบคันกั้นน้ำกรณีประชาชนร้องเรียนมูลนิธิชัยพัฒนา (6 ภาพ)

นายวิรัตน์ ศิโรดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ นำข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา เข้าร่วมพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 (7 ภาพ)

นายอำเภอพระประแดง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ นายกวิรัตน์ ศิโรดม นายก อบต. บางกระสอบ คณะผู้บริหาร ข้าราชการพนักงาน และกำนันบุญญาภา ศิโรดม ตำบลบางกระสอบ สมาชิก อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ถวายสวดอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ วัดทรงธรรม เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 (19 ภาพ)

ชาวบางกระสอบสุดทนเขื่อนพัง สวนเกษตรล้มตาย ความลำบากความเดือนร้อนชาวบ้าน อบต. บางกระสอบ โดย นายวิรัตน์ ศิโรดม นายก อบต. เร่งเห็นความสำคัญ จึงจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของชาวตำบลบางกระสอบ เพื่อแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุด ณ วัดบางกระสอบ วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2559 (23 ภาพ)

โครงการประชุมชี้แจงผู้รับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2560 วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2559 ณ วัดบางกระสอบ (23 ภาพ)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ ร่วมกับ ศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์ โรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมิ และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ วันที่ 26 สิงหาคม 2559 (17 ภาพ)

ความเดือดร้อนของประชาชนบางกระสอบที่อยู่ใกล้เขื่อน.....ทราบกันหรือยังว่าทำไมชาวบ้านบางกระสอบจึงต้องการเขื่อน...? (10 ภาพ)

‪วันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบได้จัดกิจกรรม โครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ (22 ภาพ)

เส้นทางจักรยานตำบลบางกระสอบ ภายใต้การดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ พร้อมให้นักท่องเที่ยวได้ปั่นจักรยานสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด พบกับอากาศบริสุทธิ์และพื้นที่สีเขียวได้ที่ตำบลบางกระสอบค่ะ (8 ภาพ)

บรรยากาศงานสืบสาน ..ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ ณ วัดบางกระสอบ (9 ภาพ)

นายกวิรัตน์ ศิโรดม นำชาวบางกระสอบเข้าร่วมโครงการอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2559 (13 ภาพ)

ท่านกำนันบุญญาภา ศิโรดม นำทีมชาวบ้านบางกระสอบจัดกิจกรรม BIKE FOR DAD ปั่นเพื่อพ่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงของแผ่นดิน (12 ภาพ)

61 กิจกรรม : 2 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>
แนะนำผู้บริหาร

(นายวิรัตน์ ศิโรดม)
นายก อบต.บางกระสอบ
ปลัด อบต.บางกระสอบ

(นายกำแหง รัตนประเสริฐ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
พยากรณ์อากาศ
กรมส่งเสริมฯ
ระบบ online กรมส่งเสริมฯ