เมนูหลัก (Main)
หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐาน
วัสัยทัศน์ & พันธกิจ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
หนังสือราชการกรม
วิดีโอกิจกรรม(youtube)
ประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม อบต
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหาร/สภา
ผู้บริหาร
สภา อบต.
แผนป้องกันและปราบปรามกันทุจริต
พนักงานส่วนตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
เอกสารประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการขออนุญาตของส่วนโยธา
ขั้นตอนในการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน/บำรุงท้องที่/ป้าย
ภาษีโรงเรือนฯ/ภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีป้าย
แผนสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนป้องกันและปราบปรามกันทุจริต
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ/เอกสารให้ความรู้
คู่มือ/ระเบียบ
ควบคุมภายใน
คู่มือประชาชน อบต.บางกระสอบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนา อบต.บางกระสอบ
บริการ online
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
สำรวจพึงพอใจ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สายตรงผู้บริหาร
ร้องเรียน online
ราคาน้ำมัน ปตท.
อัตราแลกเปลี่ยน
หนังสือพิมพ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ( 27 พฤศจิกายน 2561 )10
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ผ่านการเลือกสรรและได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ( 21 พฤศจิกายน 2561 )24
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ในการสรรหาและเลือกสรรและระเบียบเกี่ยวกั ( 19 พฤศจิกายน 2561 )7
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ( 14 พฤศจิกายน 2561 )5
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ผด.2) ( 1 ตุลาคม 2561 )2
โครงการก่อสร้างพัฒนาเส้นทางจักรยานบนร่องสวน เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บริเวณเรียบริมคลองตาสัก หมู่ที่ 2 ตำบลบางกระสอบ ( 23 สิงหาคม 2561 )5
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ผ่านการเลือกสรรและได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( 28 มิถุนายน 2561 )13
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ในการสรรหาและเลือกสรรและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ( 25 มิถุนายน 2561 )9
ประกาศองค์การบริหารส่วนคตำบลบางกระสอบ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 8 มิถุนายน 2561 )4
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ผ่านการเลือกสรรและได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( 27 เมษายน 2561 )5
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ในการสรรหาและเลือกสรรและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ( 25 เมษายน 2561 )4
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวบริเวณที่ผู้ใหญ่หล่อ หมู่ที่ 7 ( 11 เมษายน 2561 )5
ประกาศองค์การบริหารส่วนคตำบลบางกระสอบ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 5 เมษายน 2561 )5
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว บริเวณที่ผู้ใหญ่หล่อ หมู่ที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( 29 มีนาคม 2561 )4
ประกาศงานประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเส้นทางจักรยานส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลบางกระสอบ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ 8 ( 31 มกราคม 2561 )7
ประกาศงานประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเส้นทางจักรยานส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลบางกระสอบ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ 8 ( 31 มกราคม 2561 )6
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเส้นทางจักรยานส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลบางกระสอบ หมู่ 2 หมู่ 5 เชื่อมหมู่ 8 ( 24 มกราคม 2561 )4
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ 8 ( 11 มกราคม 2561 )12
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเส้นทางจักรยานส่งสเริมการท่องเที่ยว หมู่ 2 หมู่ 5 เชื่อมหมู่ 8 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561 ( 11 มกราคม 2561 )1
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเส้นทางจักรยานส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลบางกระสอบ หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ 8 ( 5 มกราคม 2561 )3
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( 25 ธันวาคม 2560 )7
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ในการสรรหาและเลือกสรรฯ ( 22 ธันวาคม 2560 )9
ประกาศองค์การบริหารส่วนคตำบลบางกระสอบ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 7 ธันวาคม 2560 )4
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ผ่านการเลือกสรรและได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( 27 ตุลาคม 2560 )6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการประชุมผู้รับเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ 2561 ( 13 ตุลาคม 2560 )2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารโครงการประชุมผู้รับเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ 2561 ( 13 ตุลาคม 2560 )3
ประกาศองค์การบริหารส่วนคตำบลบางกระสอบ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 12 ตุลาคม 2560 )6
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนน คสล ซอยบ้านป้าฝัก หมู่ที่ 7 ( 28 กรกฎาคม 2560 )5
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ( 28 กรกฎาคม 2560 )9
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาถมดินบริเวณที่ดินของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ โฉนดเลขที่ 246503 ระวางที่ 5136III หน้ ( 8 กรกฎาคม 2560 )3
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. (ซอยบ้านป้าฝัก) หมู่ที่ 7 โดยยกระดับถนนเสริมผิวจราจรและวางท่อระบายน้ำ ( 30 มิถุนายน 2560 )5
ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 อบต.บางกระสอบ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ( 9 มิถุนายน 2560 )2
ประกาศงานประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ตามโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ตำบลบางกระ ( 15 พฤษภาคม 2560 )4
ประกาศองค์การบริหารส่วนคตำบลบางกระสอบ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ( 4 เมษายน 2560 )30
แก้ไขและเพิ่มเติม...ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลบางกระสอบ หมู่ที่ ( 09 กุมภาพันธ์ 2560 )4
ประกาศงานประกวดราคาโครงการก่อสร้างเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลบางกระสอบ หมู่ที่ 2,4,7,11 ตำบลบางกระสอบ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ( 31 มกราคม 2560 )2
ประกาศงานประกวดราคาโครงการก่อสร้างเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลบางกระสอบ หมู่ที่ 2,4,7,11 ตำบลบางกระสอบ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ( 31 มกราคม 2560 )13
งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2558 ประจำปีงบประมาณ 2559 ( 06 พฤศจิกายน 2558 )5
ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2558 อบต.บางกระสอบ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ( 19 ตุลาคม 2558 )4
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติกประจำตำบลบางกระสอบ ( 15 ตุลาคม 2558 )9
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2558 ( 08 กันยายน 2558 )3
งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2558 ( 13 สิงหาคม 2558 )6
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2558 ( 13 สิงหาคม 2558 )5
คู่มือประสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ( 21 กรกฏาคม 2558 )21
ประกาศรายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2558 ( 17 มิถุนายน 2558 )18
รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2558 ( 17 มิถุนายน 2558 )14
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 ( 02 มิถุนายน 2558 )16
ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ ( 28 พฤษภาคม 2558 )15
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเียน ภาคเรียนที่ 1/2558 ( 20 พฤษภาคม 2558 )18
ขอเชิญยื่นแบบชำระภาษีบำรุงท้องที ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ประจำปี 2557 - 2560 ( 12 พฤษภาคม 2558 )15
60 เรื่อง : 2 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>
แนะนำผู้บริหาร

(นายวิรัตน์ ศิโรดม)
นายก อบต.บางกระสอบ
ปลัด อบต.บางกระสอบ

(นายกำแหง รัตนประเสริฐ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
พยากรณ์อากาศ
กรมส่งเสริมฯ
ระบบ online กรมส่งเสริมฯ