เมนูหลัก (Main)
หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐาน
วัสัยทัศน์ & พันธกิจ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
หนังสือราชการกรม
วิดีโอกิจกรรม(youtube)
ผู้บริหาร/สภา
ผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
เอกสารประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการขออนุญาตของส่วนโยธา
ขั้นตอนในการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน/บำรุงท้องที่/ป้าย
ภาษีโรงเรือนฯ/ภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีป้าย
แผนสามปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ/เอกสารให้ความรู้
คู่มือประชาชน อบต.บางกระสอบ
คู่มือ/ระเบียบ
บริการ online
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
สำรวจพึงพอใจ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สายตรงผู้บริหาร
ร้องเรียน online
ราคาน้ำมัน ปตท.
อัตราแลกเปลี่ยน
หนังสือพิมพ์

ภาพกิจกรรม
อบต.บางกระสอบ ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา เข้าตรวจสอบคันกั้นน้ำกรณีประชาชนร้องเรียนมูลนิธิชัยพัฒนา (6 ภาพ)

นายวิรัตน์ ศิโรดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ นำข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา เข้าร่วมพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 (7 ภาพ)

นายอำเภอพระประแดง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ นายกวิรัตน์ ศิโรดม นายก อบต. บางกระสอบ คณะผู้บริหาร ข้าราชการพนักงาน และกำนันบุญญาภา ศิโรดม ตำบลบางกระสอบ สมาชิก อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ถวายสวดอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ วัดทรงธรรม เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 (19 ภาพ)

ชาวบางกระสอบสุดทนเขื่อนพัง สวนเกษตรล้มตาย ความลำบากความเดือนร้อนชาวบ้าน อบต. บางกระสอบ โดย นายวิรัตน์ ศิโรดม นายก อบต. เร่งเห็นความสำคัญ จึงจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของชาวตำบลบางกระสอบ เพื่อแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุด ณ วัดบางกระสอบ วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2559 (23 ภาพ)


ข่าวประชาสัมพันธ์
งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2558 ประจำปีงบประมาณ 2559 (06 พฤศจิกายน 2558) 24
ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2558 อบต.บางกระสอบ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ (19 ตุลาคม 2558) 2
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติกประจำตำบลบางกระสอบ (15 ตุลาคม 2558) 7
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2558 (08 กันยายน 2558) 8
งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2558 (13 สิงหาคม 2558) 10
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2558 (13 สิงหาคม 2558) 4
คู่มือประสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (21 กรกฏาคม 2558) 19
ประกาศรายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2558 (17 มิถุนายน 2558) 17

ดูทั้งหมด

วิดีโอกิจกรรม(youtube)

เพลงมาร์ชกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย(28 มิถุนายน 2558)


หนังสือราชการกรม
แนะนำผู้บริหาร

(นายวิรัตน์ ศิโรดม)
นายก อบต.บางกระสอบ
ปลัด อบต.บางกระสอบ

(นางสาวปารณีย์ นาคคำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ
พยากรณ์อากาศ
กรมส่งเสริมฯ
ระบบ online กรมส่งเสริมฯ