เมนูหลัก (Main)
หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐาน
วัสัยทัศน์ & พันธกิจ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
หนังสือราชการกรม
วิดีโอกิจกรรม(youtube)
ผู้บริหาร/สภา
ผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
เอกสารประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการขออนุญาตของส่วนโยธา
ขั้นตอนในการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน/บำรุงท้องที่/ป้าย
ภาษีโรงเรือนฯ/ภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีป้าย
แผนสามปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ/เอกสารให้ความรู้
คู่มือประชาชน อบต.บางกระสอบ
คู่มือ/ระเบียบ
บริการ online
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
สำรวจพึงพอใจ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สายตรงผู้บริหาร
ร้องเรียน online
ราคาน้ำมัน ปตท.
อัตราแลกเปลี่ยน
หนังสือพิมพ์

ภาพกิจกรรม
นายวิรัตน์ ศิโรดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ นำข้าราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย พนักงาน ลูกจ้าง เข้างานร่วมพิธีรวมพลังแห่งความภักดี ทำความดีเพื่อถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๙....ที่ลานพลเมืองริมแม่น้ำเจ้าพระยา อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ (13 ภาพ)

วันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ 2559 เนื่องด้วยวัดบางกระสอบ ได้จัดกิจกรรมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ร่วมกับ อบต. บางกระสอบ โดยมีท่านนายกวิรัตน์ ศิโรดม เป็นประธานในพิธี และร่วมจุดเทียนขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ถวายแด่พ่อหลวง ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 19.00 น. (28 ภาพ)

การประชุมประชาคมตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ ประจำปีงบประมาณ 2560 (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561 - 2564) (17 ภาพ)

อบต.บางกระสอบ นำโดยท่านนายกวิรัตน์ ศิโรดม ร่วมกับคณะครูโรงเรียนวัดบางกระสอบ พร้อมด้วยกำนันบุญญาภา ศิโรดม นำคณะข้าราชการ พนักงาน สมาชิก อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ตลอดจนประชาชนตำบลบางกระสอบ ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ณ วัดบางกระสอบ (19 ภาพ)


ข่าวประชาสัมพันธ์
งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2558 ประจำปีงบประมาณ 2559 (06 พฤศจิกายน 2558) 6
ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2558 อบต.บางกระสอบ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ (19 ตุลาคม 2558) 2
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติกประจำตำบลบางกระสอบ (15 ตุลาคม 2558) 4
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2558 (08 กันยายน 2558) 10
งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2558 (13 สิงหาคม 2558) 13
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2558 (13 สิงหาคม 2558) 6
คู่มือประสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (21 กรกฏาคม 2558) 20
ประกาศรายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2558 (17 มิถุนายน 2558) 19

ดูทั้งหมด

วิดีโอกิจกรรม(youtube)

เพลงมาร์ชกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย(28 มิถุนายน 2558)


หนังสือราชการกรม
แนะนำผู้บริหาร

(นายวิรัตน์ ศิโรดม)
นายก อบต.บางกระสอบ
ปลัด อบต.บางกระสอบ

(นางสาวปารณีย์ นาคคำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ
พยากรณ์อากาศ
กรมส่งเสริมฯ
ระบบ online กรมส่งเสริมฯ