เมนูหลัก (Main)
หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐาน
วัสัยทัศน์ & พันธกิจ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
หนังสือราชการกรม
วิดีโอกิจกรรม(youtube)
ผู้บริหาร/สภา
ผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
เอกสารประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการขออนุญาตของส่วนโยธา
ขั้นตอนในการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน/บำรุงท้องที่/ป้าย
ภาษีโรงเรือนฯ/ภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีป้าย
แผนสามปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ/เอกสารให้ความรู้
คู่มือประชาชน อบต.บางกระสอบ
คู่มือ/ระเบียบ
บริการ online
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
สำรวจพึงพอใจ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สายตรงผู้บริหาร
ร้องเรียน online
ราคาน้ำมัน ปตท.
อัตราแลกเปลี่ยน
หนังสือพิมพ์

ภาพกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ ร่วมกับ ศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์ โรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมิ และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ วันที่ 26 สิงหาคม 2559 (17 ภาพ)

ความเดือดร้อนของประชาชนบางกระสอบที่อยู่ใกล้เขื่อน.....ทราบกันหรือยังว่าทำไมชาวบ้านบางกระสอบจึงต้องการเขื่อน...? (10 ภาพ)

‪วันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบได้จัดกิจกรรม โครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ (22 ภาพ)

เส้นทางจักรยานตำบลบางกระสอบ ภายใต้การดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ พร้อมให้นักท่องเที่ยวได้ปั่นจักรยานสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด พบกับอากาศบริสุทธิ์และพื้นที่สีเขียวได้ที่ตำบลบางกระสอบค่ะ (8 ภาพ)


ข่าวประชาสัมพันธ์
งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2558 ประจำปีงบประมาณ 2559 (06 พฤศจิกายน 2558) 20
ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2558 อบต.บางกระสอบ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ (19 ตุลาคม 2558) 3
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติกประจำตำบลบางกระสอบ (15 ตุลาคม 2558) 4
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2558 (08 กันยายน 2558) 8
งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2558 (13 สิงหาคม 2558) 4
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2558 (13 สิงหาคม 2558) 3
คู่มือประสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (21 กรกฏาคม 2558) 16
ประกาศรายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2558 (17 มิถุนายน 2558) 17

ดูทั้งหมด

วิดีโอกิจกรรม(youtube)

เพลงมาร์ชกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย(28 มิถุนายน 2558)


หนังสือราชการกรม
แนะนำผู้บริหาร

(นายวิรัตน์ ศิโรดม)
นายก อบต.บางกระสอบ
ปลัด อบต.บางกระสอบ

(นางสาวปารณีย์ นาคคำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ
พยากรณ์อากาศ
กรมส่งเสริมฯ
ระบบ online กรมส่งเสริมฯ